Svētdiena,
2018.gada 18.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Vispārējā informācija

Septembra beigās tika publicētas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas regulas, kā arī Zilā grāmata, tādējādi noslēdzot publiskās diskusijas par minētajiem dokumentiem. Jāsaka, ka darbs pie jaunā, 2014 – 2021 gada perioda sagatavošanas aizsākās jau krietni agrāk, un lūk, kas ticis paveikts.

Jau pavasarī aizsākās darbs pie nacionālo vajadzību apzināšanas, un pēc regulu un Zilās grāmatas projektu publicēšanas maija beigās, 9. jūnijā Finanšu ministrijā notika pirmā tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem, kurā puses apmainījās ar viedokļiem par potenciālajiem finansēšanas virzieniem un turpmāko sarunu procesu.

29. jūnijā kārtējā NVO Memoranda padomes sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis informēja par tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem rezultātiem un turpmāko laika grafiku sarunām. Tikšanās laikā tika sniegta informācija arī par publicētajos plānošanas dokumentu projektos ietvertajiem ierobežojumiem un prasībām, kas būs jāņem vērā, plānojot programmas un priekšlikumus.

Vasaras mēnešos ministrijās notika intensīvs darbs pie sākotnējo priekšlikumu formulēšanas un 15. jūlijā Finanšu ministrijā atbildīgās nozaru ministrijas prezentēja sanākušajiem nevalstiskā sektora pārstāvjiem programmu priekšlikumus jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu plānošanas perioda ietvaros. Tika prezentēts sākotnējais programmu piedāvājums, kas sarunu gaitā ar donoriem vēl tiks precizēts, ar mērķi līdz 2016.gada beigām parakstīt Saprašanās memorandus par finansējuma sadali programmu ietvaros.

Patlaban turpinās darbs pie programmu priekšlikumu precizēšanas, lai pēc iespējas drīzāk būtu iespējams uzsākt oficiālās sarunas ar donorvalsīm par Saprašanās memorandu projektiem, lai tuvāko mēnešu laikā pēc sarunu uzsākšanas Saprašanās memorandi tiktu parakstīti un varētu sākt darbu pie pašu programmu izstrādes.

Saskaņā ar publicētajiem plānošanas dokumentu projektiem, ir iezīmēti pieci galvenie iespējamie investīciju virzieni (tie iedalās 23 programmu virzienos un ir detalizētāk aprakstīti Zilajā grāmatā):

  • Zinātne, inovācijas, uzņēmējdarbība;
  • Sociālā iekļaušana, nabadzība, jauniešu nodarbinātība;
  • Vide un klimats;
  • Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības;
  • Tieslietas un iekšlietas.

 

Plānotais laika ietvars EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai:

Pēdējās izmaiņas:
2016.gada 7.oktobrī

© Finanšu ministrija